aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Stavební povolení na tepelné čerpadlo

  1. Tepelná čerpadla do 20 kW: Pro tepelná čerpadla s celkovým výkonem do 20 kW není potřeba stavební povolení ani ohlášení stavby. Je však nutné získat územní souhlas. K tomu můžete buď získat souhlas od sousedů nebo můžete požádat o územní rozhodnutí.

  2. Tepelná čerpadla nad 20 kW: Pokud má tepelné čerpadlo výkon větší než 20 kW, vyžaduje to stavební povolení. Nicméně některé úřady mohou umožnit i alternativní přístupy. Například místo stavebního povolení může být zapotřebí uzavřít veřejnoprávní smlouvu nebo nechat tepelné čerpadlo posoudit autorizovaným inspektorem. Podmínky se mohou lišit podle konkrétního úřadu.

  3. Ochrana přírody a památkových zón: Pokud se nemovitost nachází v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) nebo památkové zóně, budou mít vliv na instalaci tepelného čerpadla i zvláštní podmínky a předpisy. Může být potřeba posudek od správy CHKO nebo od památkářů.

Podmínky za kterých je a není vyžadováno stavební povolení
Přejít nahoru