aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Umístění tepelného čerpadla

Intenzita hluku u tepelných čerpadel

Při umisťování tepelných čerpadel hraje významnou roli intenzita hluku. Toto kritérium je třeba zohlednit již při plánování a rozhodování o umístění zařízení. Technické údaje týkající se hluku mohou být matoucí, neboť se uvádějí v různých jednotkách a vzdálenostech od čerpadla. Správné porozumění těmto údajům je klíčové pro optimální provoz a minimalizaci hluku.

Měření hlučnosti tepelných čerpadel

Hlučnost tepelných čerpadel hraje zásadní roli při výběru a umístění těchto zařízení. Dvě základní měřitelné veličiny, které nám poskytují informace o hlučnosti tepelných čerpadel, jsou akustický výkon a akustický tlak. Oba tyto parametry jsou vyjádřeny v jednotkách decibelů (dB).

Akustický výkon

Akustický výkon tepelného čerpadla je měřen v laboratoři a zaznamenává se na štítku čerpadla nebo v katalogu výrobců. Tyto údaje jsou uvedeny v ideálním prostředí, což umožňuje snadné srovnání hlučnosti různých modelů. Porovnáváním akustického výkonu lze získat představu o tom, jak hlučné jsou jednotlivé tepelná čerpadla.

Akustický tlak

Akustický tlak udává intenzitu hluku tepelného čerpadla v konkrétní vzdálenosti. Tento parametr může být dopočítán z akustického výkonu nebo měřen přímo na místě po dokončení instalace. Při porovnávání hlučnosti různých čerpadel je důležité zkontrolovat, zda se jedná o údaje měřené ze stejné vzdálenosti od zařízení. To zajistí spravedlivé srovnání mezi různými modely.

Vhodné umístění pro optimální provoz

Umístěte čerpadlo alespoň 30 cm od zdi, aby vzduch mohl volně cirkulovat. Pro minimalizaci odrazů zvuku je důležité, aby před ventilátorem bylo alespoň 3 metry prostoru.

Doporučení při umístění

Existuje několik doporučení při umisťování tepelného čerpadla :

  • Vzdálenost od obytných prostorů: Při umisťování venkovního tepelného čerpadla je vhodné dbát na dostatečnou vzdálenost od oken obytných místností. V noci klesá intenzita venkovního hluku, což znatelně snižuje hlučnost. Nicméně, citlivost na hluk se mezi jednotlivými osobami může lišit, proto je vhodné mít dostatečný odstup.
  • Antivibrační a protihluková opatření: U bytových domů se doporučuje preventivně řešit ochranu proti hluku. To zahrnuje použití antivibračních podložek, konstrukcí oddělených od budovy a dalších opatření.

Umístění tepelného čerpadla od hranice pozemku souseda

Legislativní požadavky a doporučení

Platné legislativní normy a hygienické předpisy stanovují limity pro hladiny hluku, které nesmějí být překročeny. Tyto limity se většinou týkají hluku v noci a ve dne, a to z různých vzdáleností od tepelného čerpadla. Je proto klíčové, abyste se seznámili s místními předpisy a normami týkajícími se hlučnosti a umístění technických zařízení.

Ohled na sousedy

Při volbě místa pro instalaci tepelného čerpadla v blízkosti hranice pozemku souseda je třeba respektovat jejich právo na klid a soukromí. Zabránění šíření hluku směrem k sousedům může být dosaženo volbou vhodného umístění, například na opačné straně budovy od sousedního pozemku. Také stojí za zvážení využití protihlukových opatření, která mohou zahrnovat tlumení zvuku pomocí speciálních materiálů nebo bariér. Vytvořili jsme pro Vás článek na téma odhlučnění tepelného čerpadla, kde podrobně rozebíráme možnosti snížení hlučnosti TČ. 

Komunikace se sousedy

Správným krokem je také informovat své sousedy o plánované instalaci tepelného čerpadla a diskutovat s nimi možnosti umístění tak, aby byly vzájemné zájmy zohledněny. Vědomí toho, že berete v úvahu jejich klid, může vést k lepší spolupráci a minimalizování možných neshod.

Územní souhlas

Pokud plánujete umístit tepelné čerpadlo na místo, které je blízko hranice pozemku souseda, může být vyžadován územní souhlas od místního stavebního úřadu. Tento souhlas obvykle zohledňuje dopady vaší instalace na okolí a může vyžadovat podrobnější posouzení hlučnosti a ochrany proti ní.

Vhodné umístění TČ a s tím spojený měření hlučnosti s intenzitou zvuku
Přejít nahoru