aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Chlazení tepelným čerpadlem

S narůstajícími teplotami se stává chlazení interiérů domů a bytů stále aktuálnějším tématem. Tradiční klimatizace sice slouží jako řešení, ale s nízkou účinností a vyššími provozními náklady vzniká poptávka po efektivnějších alternativách. Tepelná čerpadla se ukazují jako skvělá možnost, která umožňuje nejen vytápění, ale i účinné a ekonomicky výhodné chlazení prostorů.

Chlazení s tepelnými čerpadly

Primární funkce

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují přenášet teplo z jednoho místa na druhé. Většinou jsou známá pro svou funkci vytápění, ale moderní tepelná čerpadla jsou schopna i chladit interiéry, což se stává stále důležitějším v těchto letních měsících.

Reverzibilní (aktivní) chlazení

Proces chlazení s tepelnými čerpadly je znám jako reverzibilní nebo také aktivní chlazení. V tomto režimu je chod tepelného čerpadla obrácen, což umožňuje ochlazování interiéru a odvádění tepelné energie do okolního prostředí.

Aktivní chlazení s tepelnými čerpadly vzduch-voda

Běžné použití systémů vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou jedním z nejrozšířenějších typů tepelných čerpadel. Tyto systémy využívají venkovního vzduchu jako zdroje tepla pro vytápění v zimních měsících. Když je chladicí režim aktivován, tepelné čerpadlo odebírá teplo z interiéru a přenáší ho do okolního vzduchu, čímž chladí prostor.

Důležitost reverzačního ventilu při chlazení

V systémech vzduch-voda je klíčovou součástí chlazení tzv. reverzační ventil. Tento ventil umožňuje řídit tok chladicího média a odtávání výparníku v zimním provozu. Díky tomu mohou tepelná čerpadla vzduch-voda nabízet možnost chlazení buď jako standardní funkci nebo volitelnou možnost za příplatek.

Chlazení s tepelnými čerpadly země-voda

Absence reverzačního ventilu

Tepelná čerpadla země-voda nebo voda-voda jsou dalším typem tepelných čerpadel. V těchto systémech je reverzační ventil v chladícím okruhu obvykle nepřítomný, neboť pro vytápění není potřeba. Pokud je požadováno aktivní chlazení, je nutné speciální výbavu nebo úpravy systému.

Možnosti aktivního chlazení

Pro aktivní chlazení tepelných čerpadel země-voda je možné využít speciální třícestné ventily, které přepínají tok chladicího média. Tyto ventily umožňují tepelným čerpadlům přenést chladicí výkon do chladné země nebo spodní vody.

Třícestný ventil

Použití třícestných ventilů je vhodné zejména u velkých tepelných čerpadel země-voda s vysokým topným výkonem. Tyto ventily umožňují dosáhnout stejného chladicího efektu jako při reverzaci chladiva, ale bez nutnosti instalace reverzačního ventilu na chladícím okruhu, což může být problematické.

Energetická účinnost chlazení

Účinnost inverzních tepelných čerpadel

Díky své schopnosti regulovat výkon a reagovat na aktuální potřeby prostoru jsou tepelná čerpadla vzduch-voda velmi efektivním způsobem chlazení. A obvykle překonávají účinnost tradičních klimatizačních jednotek

Vysoká účinnost tepelných čerpadel

Bezkondenzační chlazení s tepelnými čerpadly země-voda a voda-voda umožňuje dosáhnout vysoké účinnosti bez nutnosti kondenzace vodní páry. Tento způsob chlazení je energeticky velmi úsporný a snižuje náklady na provoz.

Techniky chlazení

Aktivní chlazení

Aktivní chlazení s chladnou vodou při nižších teplotách je běžnou praktikou. Tato metoda využívá chladnou vodu jako médium pro odvádění tepla z interiéru. A pro přenos chladícího výkonu se používají konvektory s nuceným pohybem vzduchu, které dokáží efektivně ochladit prostor.

Pasivní chlazení

Freecooling, známý také jako pasivní chlazení, je účinnou metodou chlazení, která využívá výměnu tepla se zemí nebo spodní vodou. Teplo z chladicího systému domu je přenášeno přímo do okolního prostředí bez nutnosti použití kompresoru.

Porovnání freecoolingu s aktivním chlazením

Freecooling je ekonomicky výhodnou alternativou k aktivnímu chlazení, protože nevyžaduje spotřebu energie na provoz kompresoru.

Integrace chlazení tepelným čerpadlem

Možnost přeměny tradičních topných systémů

Pro začlenění chlazení tepelným čerpadlem do tradičních topných systémů je nutné provést určité úpravy a přestavby. Tímto způsobem lze využít stávající infrastrukturu a snížit náklady na instalaci nového chladicího systému.

Náklady na provoz

Spotřeba energie během chlazení

Spotřeba energie při chlazení s tepelnými čerpadly závisí na mnoha faktorech, včetně typu čerpadla, velikosti interiéru, izolačních vlastnostech budovy a klimatických podmínkách. Moderní tepelná čerpadla však nabízejí vysokou energetickou účinnost a snižují spotřebu energie oproti tradičním klimatizačním jednotkám.

Srovnání provozních nákladů chlazení

I když jsou pořizovací náklady na tepelná čerpadla vyšší než na tradiční klimatizační jednotky, dlouhodobě však tyto čerpadla nabízejí významné úspory na provozních nákladech.

Rozdíl mezi aktivním a pasivním chlazením spočívá v tom, že aktivní chlazení využívá mechanické komponenty, jako jsou ventilátory nebo kompresory, k odvádění tepla, zatímco pasivní chlazení se spoléhá na přirozený tok tepla bez aktivního pohybu vzduchu nebo chladicího média.

Náklady na chlazení tepelným čerpadlem se liší v závislosti na velikosti objektu, požadované teplotě chladu, ceně energie a dalších faktorech. Zpravidla jsou však provozní náklady nižší než při tradičním chlazení pomocí klimatizace.

Nejčastěji používané typy tepelných čerpadel pro chlazení jsou tepelná čerpadla vzduch-voda a země-voda.

Chlazení s tepelnými čerpadly obecně, s čerpadly vzduch-voda, země-voda, jejich energetická účinnost, rozdíl mezi aktivním a pasivním chlazením, integrace a náklady na provoz
Přejít nahoru