aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Druhy tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Jedním z nejrozšířenějších typů tepelných čerpadel je čerpadlo vzduch/voda. Toto čerpadlo využívá okolní vzduch jako svůj zdroj tepla. Je výhodné zejména z hlediska jednoduchosti instalace a nízkých investičních nákladů. Jeho popularita roste zejména v nové výstavbě díky snižujícím se tepelným ztrátám moderních domů. Avšak jedním z aspektů, které je potřeba zvážit, je nestálost zdroje tepla, protože teplota okolního vzduchu se mění podle ročního období. Pokud Vás stále zajímá více informací, připravili jsme pro Vás podrobnější článek – tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

TČ vzduch-vzduch odebírá teplo z venkovního vzduchu a přímo ohřívá vnitřní vzduch. Výhodou je nízká pořizovací cena a rychlá instalace. Nabízí i funkci chlazení a další doplňkové možnosti. Nevýhodou je omezený počet připojitelných vnitřních jednotek a neschopnost ohřevu teplé vody. Hlučnost vnitřní jednotky při plném výkonu je také potřeba zvážit. Celkově je však praktickým a dostupným řešením především pro haly.

Absence hydraulického okruhu

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch se liší od jiných systémů tím, že nepoužívají tradiční hydraulický okruh pro přenos tepla, místo toho přímo využívají metodu přenosu tepla mezi vnějším a vnitřním prostředím za pomoci vzduchu.

Vnější jednotka: Tato jednotka obsahuje výparník, ventilátor a kompresor. Ventilátor nasává okolní vzduch, který prochází přes výparník, kde je ohříván a následně stlačován kompresorem.

Vnitřní jednotka: Vnitřní jednotka obsahuje kondenzátor, který přebírá stlačený a zahřátý vzduch z vnější jednotky a uvolňuje teplo do vnitřního prostoru budovy.

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelné čerpadlo země/voda využívá půdu jako svůj vysoce objemový zdroj tepla. Existují dvě hlavní uspořádání tohoto typu čerpadla. Prvním je plošné uspořádání, kde jsou trubky s teplonosným médiem rozprostřeny na velké ploše půdy. Toto uspořádání je relativně snadné na instalaci a má nižší investiční náklady. Jeho nevýhodou je potřeba větší plochy.
Druhým uspořádáním je uspořádání s vrtem, kde se využívá větších hloubek. Tento typ čerpadla nevyžaduje velkou zastavěnou plochu, neboť vrtání do větších hloubek snižuje nároky na prostor. Avšak s vrtáním do velkých hloubek jsou spojeny větší pořizovací náklady.

Hybridní tepelná čerpadla

A nakonec, pokud hledáte flexibilní a všestranné tepelné čerpadlo, hybridní tepelná čerpadla jsou pro vás ideální volbou. Tato zařízení kombinují různé zdroje tepla, jako například plynový kotel a tepelné čerpadlo vzduch/voda, a využívají jejich spolupráce pro zajištění největší efektivity. Hybridní tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby se přizpůsobila různým klimatickým podmínkám a dokázala optimalizovat svůj provoz v závislosti na aktuálních cenách vytápění nebo chlazení.

Srovnání různých typů tepelných čerpadel

Zde je srovnání některých klíčových faktorů mezi jednotlivými druhy tepelných čerpadel:

  1. Zdroj tepla/chladu: Zatímco tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch využívají venkovní vzduch jako zdroj tepla nebo chladu, tepelná čerpadla země-voda získávají teplo z půdy nebo země.
  2. Použití: Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou vhodná pro vytápění interiéru a ohřev vody, zatímco tepelná čerpadla vzduch-vzduch jsou optimální pro klimatizaci a vytápění především komerčních prostorů jako jsou například haly. Tepelná čerpadla země-voda jsou výbornou volbou pro vytápění a chlazení celého domu.
  3. Účinnost: Tepelná čerpadla země-voda mají vysokou účinnost díky konstantní teplotě země, což je činí energeticky efektivními. To se ale odráží na vyšší pořizovací ceně.
  4. Instalace: Tepelná čerpadla vzduch-voda vyžadují minimální zásahy do prostoru, zatímco tepelná čerpadla země-voda vyžadují potrubí v zemi, což zvyšuje náklady na instalaci.
  5. Cena: Tepelná čerpadla vzduch-voda a vzduch-vzduch jsou cenově dostupnější než tepelná čerpadla země-voda.

Faktory, které je třeba zvážit při výběru tepelného čerpadla

Před tím, než se rozhodnete pro konkrétní typ tepelného čerpadla, je důležité zohlednit několik klíčových faktorů:

  1. Klimatické podmínky: Zvažte teplotní rozdíly v dané lokalitě a zjistěte, jaký typ tepelného čerpadla bude nejefektivnější.
  2. Dostupný prostor: Zjistěte, kolik místa máte pro instalaci čerpadla a vyberte typ, který se do prostoru nejlépe vejde. Správné umístění tepelného čerpadla je důležité pro chod vaší domácnosti.
  3. Velikost budovy: Zohledněte velikost vaší budovy a potřebný výkon čerpadla pro správné vytápění a chlazení.
  4. Finanční náklady: Vezměte v úvahu pořizovací náklady a dlouhodobé úspory při provozu tepelného čerpadla. Nezapomeňte také zvážit případné dotace, které mohou snížit náklady na pořízení tepelného čerpadla.
  5. Údržba a servis: Informujte se o potřebné údržbě a pravidelných servisních kontrolách pro zvolený typ čerpadla. Správná údržba zajistí optimální provoz a prodlouží životnost zařízení.
Srovnání druhů tepelných čerpadel, jejich vlastnosti a faktory které zvážit při výběru.
Přejít nahoru