aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Hybridní tepelná čerpadla

Funkce hybridních systémů
Hybridní systém vytápění dokáže 
automaticky zvolit optimální zdroj tepla pro vytápění a chlazení budovy. Tyto systémy neustále monitorují venkovní a vnitřní teploty a zohledňují nastavené potřeby tepla v budově. Pokud jsou venkovní podmínky příznivé, preferují provoz tepelného čerpadla, které je energeticky efektivní a ekologicky šetrné. Naopak, pokud je potřeba rychlého ohřevu nebo vyšší teploty, automaticky zapnou další zdroj, jako je například plynový kondenzační kotel. Tímto způsobem hybridní topný systém snižuje provozní náklady na vytápění a ohřev vody.

Bivalentní a trivalentní systémy

Hybridní tepelné čerpadlo může být bivalentní nebo trivalentní, v závislosti na počtu zdrojů tepla, které jsou do systému zapojeny.

Bivalentní systémy

Bivalentní systémy jsou topné systémy se dvěma zdroji tepla. Nejčastěji se kombinuje tepelné čerpadlo s plynovým kondenzačním kotlem nebo solárními kolektory. Tato kombinace umožňuje efektivní přepínání mezi zdroji tepla v závislosti na aktuálních podmínkách.

Trivalentní systémy

Trivalentní systémy zahrnují tři různé zdroje tepla. Kombinací může být několik, časté jsou: plynový kotel + kotel na tuhá paliva + solární kolektor, nebo plynový kotel + tepelné čerpadlo + solární kolektor, případně fotovoltaický panel. Tyto systémy jsou vhodné pro objekty s vysokou spotřebou tepla a umožňují ještě efektivnější využití různých zdrojů tepla.

Akumulační nádrž a její role v hybridním vytápění

Akumulační nádrž je důležitou součástí otopné soustavy s kotlem na pevná paliva. Umožňuje ukládání nevyužitého tepla pro pozdější využití a tím zlepšuje hospodárnost provozu.

Využití hybridních systémů

Hybridní tepelná čerpadla mohou být využita ve všech typech budov, od rodinných domů po velké objekty s vysokou spotřebou tepla. Nejvíce se ale využívají ve starších domech, kde je nainstalován jiný zdroj tepla než tepelné čerpadlo.

Před instalací je důležité vypracovat projektovou dokumentaci.

Hybridní tepelná čerpadla naleznete zde

  1. Účinnost: Díky kombinaci dvou různých zdrojů tepla zaručuje hybridní systém vyšší účinnost topného systému a minimalizuje náklady na vytápění.
  2. Flexibilita: Hybridní systém může automaticky přepínat mezi tepelným čerpadlem a kondenzačním kotlem v závislosti na aktuálních podmínkách a potřebách.
  3. Ekologický aspekt: Tepelné čerpadlo využívá výhod obnovitelných zdrojů a tím snižuje emise CO2.
  4. Snížení nákladů na energii: Díky efektivnímu využívání energie z různých zdrojů může hybridní vytápění snížit náklady na topení a ohřev teplé vody.

Rozdíl mezi hybridním tepelným čerpadlem a klasickým tepelným čerpadlem spočívá v tom, že hybridní systémkombinuje tepelné čerpadlo s například kondenzačním kotlem. Ten se používá jako doplňkový zdroj tepla při nižších venkovních teplotách na vytápění domácnosti a přípravu teplé vody. Kdežto u klasického tepelného čerpadla je zdrojem tepla pro domácnost pouze čerpadlo, které funguje samostatně a získává veškeré potřebné teplo z venkovního zdroje, jako je vzduch, voda nebo země.

Hybridní systém je vhodnou volbou zejména pro majitele domů, kteří nechtějí nebo nemohou provést kompletní přechod k standardnímu tepelnému čerpadlu, například kvůli špatné izolaci domu.

Účinnost závisí na mnoha faktorech, jako je venkovní teplota, nastavení systému, izolace budovy atd. Nicméně, její účinnost je obecně vyšší než u samostatného kondenzačního kotle, zejména při vyšších venkovních teplotách.

Jedním z klíčových prvků úspěšného hybridního vytápění je správná regulace provozu tepelného čerpadla a plynového kotle. Tato regulace umožňuje systému automaticky přepínat mezi těmito dvěma zdroji tepla na základě aktuálních podmínek a potřeb vytápění. Když jedno zařízení není optimální, druhé se spustí, což vede k efektivnímu využití energie a snižuje náklady na topení.

Funkce, systémy, výhody a využití hybridních tepelných čerpadel
Přejít nahoru