aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Jak fungují tepelná čerpadla vzduch voda

Základní princip tepelného čerpadla vzduch-voda

Toto čerpadlo využívá okolní vzduch jako zdroj tepla, který je bohatý na tepelnou energii. Skrze vnější jednotku čerpadla se odčerpává teplo z venkovního vzduchu ( i v nízkých teplotách ). Toto teplo je následně stlačováno pomocí kompresoru, což zvyšuje jeho teplotu. Teplo je poté přeneseno do kondenzátoru, kde se využije na vytápění a ohřev vody. Po využití se chladivo ochladí a přemění zpět na kapalinu. Zkapalněné chladivo následně cirkuluje přes expanzní ventil do venkovní jednotky, kde se tento proces znovu opakuje.

Důležité komponenty tepelného čerpadla vzduch-voda

Pro efektivní fungování tepelného čerpadla vzduch-voda jsou klíčové některé důležité komponenty. Mezi ně patří vnější a vnitřní jednotky čerpadla.

 • Vnější jednotka: je umístěna venku a slouží k odběru tepla z okolního vzduchu.
 • Vnitřní jednotka: umístěná uvnitř domu, zajišťuje přenos tepla do topného systému.

Dalším klíčovým prvkem je kompresor, který zvyšuje teplotu odebraného tepla z venkovního vzduchu a umožňuje efektivní přenos tepla do vnitřní jednotky. Chladivo, které je obsaženo v tepelném čerpadle, je také důležitým prvkem. Při průchodu chladiva skrze kompresor a výměníky dochází ke střídavému stlačování a rozpínání, což umožňuje přenos tepla z jednoho místa na druhé.

Fáze fungování tepelného čerpadla vzduch-voda

Zjednodušený proces fungování tepelného čerpadla vzduch-voda

 1. Odběr tepla z okolního vzduchu: Vnější jednotka odebírá teplo z okolního vzduchu a transformuje ho do plynného stavu chladiva.
 2. Zvýšení teploty a přenos tepla: Kompresor zvyšuje teplotu plynného chladiva a umožňuje jeho přenos do vnitřní jednotky.
 3. Využití tepla: Vnitřní jednotka přenáší teplo z chladiva na topný systém domácnosti, což zajišťuje vytápění a ohřev teplé vody.

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla vzduch-Voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda přináší několik výhod, které ho činí atraktivním pro vytápění domácností:

 • Ekologické: Využívá obnovitelný zdroj energie – teplo z okolního vzduchu – a snižuje emise CO2, což přispívá ke snížení uhlíkové stopy domácnosti.
 • Ekonomicky úsporné: Tepelné čerpadlo vydává více tepelné energie, než kolik spotřebuje elektrické energie, což snižuje náklady na vytápění.
 • Jednoduchá instalace: V porovnání s některými jinými systémy topení má tepelné čerpadlo vzduch-voda jednodušší instalaci. Díky tomu je cenová náročnost na instalaci menší než například u systému země-voda

Nicméně existují i určité nevýhody:

Jedna z největších nevýhod tepelných čerpadel vzduch-voda je citlivost na venkovní teploty. V extrémně nízkých teplotách se jejich účinnost snižuje, což může ovlivnit jejich schopnost dostatečně vytápět domácnost. Zde přichází na řadu hybridní tepelné čerpadlo, které v extrémně nízkých teplotách vytápí ekonomicky výhodnější alternativou.

Aplikace a využití tepelných čerpadel vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda mají široké spektrum aplikací, včetně:

 1. Vytápění domácností a bytových jednotek: Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou ideálním řešením pro vytápění rodinných domů a bytů.
 2. Průmyslové Procesy: TČ mohou být využita i v průmyslových odvětvích pro vytápění a chlazení.
 3. Kombinace s jinými zdroji energie: V některých případech lze tepelná čerpadla kombinovat s jinými zdroji energie, jako jsou solární panely, pro ještě efektivnější využití energie.
schéma funkce tepelného čerpadla
Fungování tepelných čerpadel od důležitých komponentů až po aplikaci a využití.
Přejít nahoru