aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Tepelné čerpadlo do nezatepleného domu

Tepelná ztráta a energetický audit

Jedním z klíčových faktorů, který ovlivňuje efektivitu vytápění, je tepelná ztráta. Při volbě topného systému je potřeba myslet na to, že nezateplené domy mají často tendenci ztrácet více tepla než zateplené, což může znamenat vyšší náklady na vytápění objektu. U starších rodinných domů je obvykle potřeba výkonu mezi 13 až 25 kW, zatímco novostavby často vystačí se zdrojem vytápění o výkonu do 9 kW ( vyšší tepelná ztráta si žádá vyšší výkon čerpadla).

Právě zde vstupuje do hry energetický audit. Energetický audit je proces, který slouží k důkladnému prozkoumání tepelných ztrát a odhalení slabých míst v izolaci a konstrukci domu. Identifikace těchto problémových oblastí umožňuje provést nezbytné opravy, jako je například zateplení a zlepšit tak celkovou energetickou účinnost budovy. 

Topný faktor

Topný faktor, známý také jako Coefficient of Performance (COP), je důležitý parametr pro hodnocení účinnosti tepelných čerpadel. Jedná se o poměr mezi množstvím tepla, které tepelné čerpadlo poskytne (nebo přesněji, množstvím tepla přeneseného do vnitřního prostoru domu pro vytápění) a množstvím elektrické energie, kterou spotřebuje při svém provozu. Je potřeba ale brát na vědomí, že topný faktor tepelného čerpadla může být různý v závislosti na venkovní teplotě.

Ten se obvykle vyjadřuje jako číslo, například 3,0. To znamená, že tepelné čerpadlo poskytuje třikrát více tepla, než spotřebovává elektrické energie. Vyšší topný faktor je žádoucí, protože naznačuje, že tepelné čerpadlo je energeticky efektivní a může poskytovat více tepla při nižších nákladech na provoz.

Výhody a omezení

Tepelným čerpadlem lze docílit snížení nákladů na vytápění a chlazení. Nicméně je důležité si uvědomit, že tepelné čerpadlo v budově, která trpí na vysoké tepelné ztráty nemusí být nejlepším řešením. Proto je lepší před koupí tepelného čerpadla získat energetický audit.

Kombinace s radiátory

Pro kombinaci tepelného čerpadla je nejvhodnější volba podlahové topení, které pracuje s vodou o nižší teplotě než tradiční radiátory. Pokud máte v domě nebo některých místnostech radiátory, je důležité zjistit, jaká teplota vody je potřebná pro váš topný systém.Většina tepelných čerpadel totiž nedokáže dodávat vodu s teplotou vyšší než 60 až 70 °C, což naopak pro kotel není problém.

Bivalentní zdroje vytápění

V některých případech může být vhodné kombinovat tepelná čerpadla s bivalentními zdroji vytápění. Bivalentní zdroje tepla mohou kompenzovat snížení výkonu tepelného čerpadla při poklesu venkovní teploty. Mezi ně patří například elektrokotel, a nebo kotel na tuhá paliva. Tímto způsobem lze zajistit stabilní a spolehlivé vytápění i za náročných klimatických podmínek. Těmto tepelným čerpadlům se říká hybridní tepelná čerpadla, neboť dokážou využívat více zdrojů tepla.

Výběr vhodného tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla pro nezateplený dům je klíčovým faktorem tepelná ztráta a množství potřebného výkonu. Různé typy tepelných čerpadel se hodí pro různé budovy, a proto je důležité zohlednit aktuální podmínky daného domu. Kritéria pro výběr vhodného čerpadla zahrnují typ čerpadla, jeho výkon, efektivitu a také finanční možnosti. V tomto ohledu je konzultace s odborníky nezbytná.

Pokud váš objekt netrpí na vyšší tepelnou ztrátou tak se TČ učitě vyplatí. Ušetříte tak každým rokem na vytápění zbavíte se starostí se zastaralými zdroji tepla. Pokud ale vaše nemovitost výrazně trpí na velké ztráty tepla, tak se vám s největší pravděpodobností tepelné čerpadlo nevyplatí. Je tedy potřeba podniknout kroky k zateplení objektu.

Použití bivalentního zdroje do nezatepleného domu není nutné, ale může být doporučeno. Bivalentní zdroj, jako je například plynový kotel, zajistí dodatečné vytápění v případě extrémně nízkých venkovních teplot.

Nejvíce se využívají tepelné čerpadla vzduch-voda a země-voda. Oba tyto druhy čerpadel mohou být efektivně využity pro vytápění, chlazení a ohřev teplé užitkové vody.

Výkon tepelného čerpadla potřebný pro vytápění nezatepleného domu závisí na velikosti domu, tepelné ztrátě objektu, požadované teplotě v místnostech a dalších faktorech.

Čerpadlo do nezatepleného domu, kombinace s bivalentními systémy a energetický audit
Přejít nahoru