aerotop_tepelná_čerpadla
+420 226 21 21 21

Tepelné čerpadlo

Jak funguje tepelné čerpadlo ( vzduch-voda )

Toto čerpadlo odebírá teplo z venkovního vzduchu a využívá ho jako zdroj tepla, který je bohatý na tepelnou energii. Skrze vnější jednotku čerpadla se odčerpává teplo z venkovního vzduchu ( i v nízkých teplotách ). Toto teplo je následně stlačováno pomocí kompresoru, což zvyšuje jeho teplotu. Teplo je poté přeneseno do kondenzátoru, kde se využije na vytápění a ohřev vody. Po využití se chladivo ochladí a přemění zpět na kapalinu. Zkapalněné chladivo následně cirkuluje přes expanzní ventil do venkovní jednotky, kde se tento proces znovu opakuje.

Funkce tepelného čerpadla

Druhy Tepelných Čerpadel

Tepelná Čerpadla Vzduch-Voda

Jedním z nejčastějších druhů tepelných čerpadel je vzduch-voda tepelné čerpadlo. Toto zařízení využívá okolní vzduch jako svůj zdroj tepla. Jeho výhodou je instalace a nižší počáteční náklady. Zvláště v nových stavbách, které mají nižší tepelné ztráty, získává na popularitě. Je však třeba brát v úvahu nestálost zdroje tepla, protože teplota okolního vzduchu se mění během ročního období. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou oblíbená převážně v rodinných domech.

Tepelná Čerpadla Vzduch-Vzduch

Vzduch-vzduch tepelná čerpadla odebírají teplo z venkovního vzduchu a přímo ho používají k ohřevu vnitřního vzduchu. Výhodou je nízká pořizovací cena a rychlá instalace. Mimo to mohou nabízet funkci chlazení a další možnosti. Nevýhodami jsou omezený počet připojitelných vnitřních jednotek a neschopnost ohřevu teplé vody. Hlučnost vnitřní jednotky při plném výkonu je také důležité zvážit. Celkově jsou praktickým a dostupným řešením, zejména pro průmyslové prostory.

Tepelná Čerpadla Vzduch-Země

Vzduch-země tepelná čerpadla využívají půdu jako svůj vysoce objemný zdroj tepla. Existují dvě hlavní uspořádání tohoto typu čerpadla. Prvním je plošné uspořádání, kde jsou trubky s teplonosným médiem rozprostřeny na velké ploše půdy. Toto uspořádání je relativně snadné na instalaci a má nižší počáteční náklady. Jeho nevýhodou je potřeba větší plochy. Druhým uspořádáním je uspořádání s vrtem, kde se využívá větších hloubek. Tento typ čerpadla nevyžaduje velkou plochu pro instalaci, protože vrtání do velkých hloubek snižuje nároky na prostor. S tímto typem čerpadla jsou však spojeny vyšší pořizovací náklady.

Hybridní Tepelná Čerpadla

Pokud hledáte flexibilní a všestranné tepelné čerpadlo, hybridní tepelná čerpadla jsou optimální volbou. Tato zařízení kombinují různé zdroje tepla, například plynový kotel a vzduch/voda tepelné čerpadlo, a využívají jejich synergii pro dosažení maximální účinnosti. Hybridní tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby se přizpůsobila různým klimatickým podmínkám a dokázala optimalizovat svůj provoz v závislosti na aktuálních cenách vytápění nebo chlazení.

Před výběrem tepelného čerpadla zvažte klimatické podmínky, dostupný prostor, velikost budovy, finanční náklady a údržbu. Správná volba zajistí efektivní vytápění a chlazení vaší domácnosti nebo komerčního prostoru.

Monobloková Tepelná Čerpadla

Monobloková tepelná čerpadla značky Aerotop pracují na principu vzduch-voda. Zde je jednoduchý popis jejich fungování:

 • Chladivo a cyklus: Chladivo cirkuluje v tepelném čerpadle a prochází expanzním ventilem ven do venkovní jednotky, kde dochází k odpaření a vytvoření páry. Tento proces probíhá i při nízkých teplotách.
 • Stlačení páry: Vytvořená pára je následně stlačena kompresorem. Tímto stlačením se zvýší teplota médi
 • Uvolnění tepla: Teplé médium je přesměrováno do kondenzátoru, kde se uvolní teplo, které může být využito pro provoz domácnosti.
 • Zpětný cyklus: Po využití tepelné energie se chladivo ochladí a přechází zpět do kapalného stavu. Tento cyklus se opakuje.

Kromě vytápění je také možné využít reverzibilní chlazení, což umožňuje použití tepelného čerpadla k chlazení interiéru.

Chlazení s Využitím Tepelného Čerpadla

S nárůstem teploty se stává chlazení interiérů domů a bytů stále důležitějším tématem. Tradiční klimatizační systémy, navzdory svým běžným funkcím, mohou být neefektivní a spojeny s vysokými provozními náklady.

Reverzibilní (Aktivní) Chlazení

Tepelná čerpadla umožňují i chlazení interiéru, což je známé jako reverzibilní nebo aktivní chlazení. Tento režim změní směr chodu tepelného čerpadla a umožní tak chlazení interiéru a odvádění tepla ven.

Metody Chlazení

 • Aktivní Chlazení: Využívá chladnou vodu k odvádění tepla z interiéru a konvektory s nuceným prouděním vzduchu pro efektivní ochlazování prostoru.
 • Pasivní Chlazení (Freecooling): Využívá výměnu tepla se zemí nebo spodní vodou a nepotřebuje kompresor, což znamená nižší provozní náklady.

Provozní Náklady na Chlazení

Spotřeba energie při chlazení s tepelnými čerpadly závisí na různých faktorech. Moderní tepelná čerpadla nabízejí vysokou energetickou účinnost a snižují provozní náklady ve srovnání s tradičními klimatizačními jednotkami.

Umístění Tepelného Čerpadla

Optimální umístění tepelného čerpadla zahrnuje několik faktorů:

 • Vzdálenost od Stěny: Tepelné čerpadlo by mělo být umístěno alespoň 30 cm od stěny, aby byl zajistěn volný průtok vzduchu.
 • Prostor Před Ventilátorem: Pro minimalizaci odrazů zvuku by měl být před ventilátorem dostatek prostoru, alespoň 3 metry.
 • Zvuková Izolace: Použití zvukové izolace a odhlučnění je také důležité pro minimalizaci hlučnosti tepelného čerpadla.

Hluková Intenzita u Tepelných Čerpadel

Při rozhodování o umístění tepelného čerpadla je klíčovým faktorem jeho hluková intenzita. Je důležité brát v úvahu tuto hlučnost již při plánování, i když technické údaje mohou být zmatené kvůli různým jednotkám a vzdálenostem od čerpadla. Správné pochopení těchto údajů je klíčové pro optimální provoz a minimalizaci hluku.

Měření Hlučnosti Tepelných Čerpadel

Hlučnost tepelných čerpadel hraje významnou roli při jejich výběru a umístění. Dvě základní měřitelné veličiny, a to akustický výkon a akustický tlak, poskytují informace o hlučnosti tepelných čerpadel a jsou vyjádřeny v decibelech (dB).

 • Akustický Výkon: Tento údaj je měřen v laboratoři a obvykle se nachází na štítku čerpadla nebo v katalogu výrobců. Poskytuje informace o hlučnosti v ideálních podmínkách, což umožňuje srovnání různých modelů.
 • Akustický Tlak: Měří intenzitu hluku v konkrétní vzdálenosti od čerpadla. Důležité je zkontrolovat, zda jsou údaje měřené ze stejné vzdálenosti, což zajistí férové srovnání mezi modely.

 1. Tepelná čerpadla do 20 kW: Pro tepelná čerpadla s celkovým výkonem do 20 kW není vyžadováno stavební povolení ani povinnost ohlásit stavbu. Je však nutné získat územní souhlas, který lze obvykle získat buď získáním souhlasu od sousedů, nebo požádáním o územní rozhodnutí.
 2. Tepelná čerpadla nad 20 kW: V případě, že tepelné čerpadlo má výkon přesahující 20 kW, je nutné získat stavební povolení. Je třeba poznamenat, že některé úřady mohou nabídnout alternativní postupy. Namísto tradičního stavebního povolení může být požadována veřejnoprávní smlouva nebo zhodnocení tepelného čerpadla autorizovaným inspektorem. Podmínky se mohou lišit v závislosti na konkrétním úřadu.
 3. Ochrana přírody a památkové zóny: V případě, že nemovitost leží v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) nebo v památkové zóně, budou uplatněna specifická pravidla a předpisy ohledně instalace tepelného čerpadla. Může být vyžadován posudek od správy CHKO nebo od památkové péče jako součást povolení.

Dotace pro tepelná čerpadla závisí na jejich typu a vašich energetických potřebách. Program Nová zelená úsporám nyní nabízí podporu pro tepelná čerpadla až do výše 140 000 Kč.

Typ tepelného čerpadlaVýše podpory
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění80 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
s přípravou teplé vody
100 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch60 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění
s přípravou teplé vody připojené k fotovoltaickému systému
140 000 Kč

Podrobnější informace naleznete ZDE

Pro nezateplené domy je výběr tepelného čerpadla klíčovým rozhodnutím, protože tyto domy obvykle ztrácejí více tepla než zateplené objekty. To může znamenat vyšší náklady na vytápění. Tepelný audit je důležitým krokem při zohlednění tepelných ztrát a slabých míst v izolaci domu. Identifikace těchto problémů umožňuje provést nezbytné opravy, jako je zateplení, a zvýšit energetickou účinnost budovy. Více o tomto tématu se dovzvíte ZDE

Tepelná ztráta domu je množství tepla, které uniká z budovy při vytápění. Nejčastěji tato ztráta vzniká skrz dveře, okna, stěny a střechu. Pro správný výpočet budete potřebovat technické údaje o vašem domě, včetně objemu, plochy podlahy, typu a tloušťky izolace stěn, a dalších faktorů.

Tepelný faktor tepelného čerpadla (COP) je důležitým parametrem, který ovlivňuje jeho účinnost. Vyšší COP znamená větší úsporu energie.

Více o tomto tématu se dozvíte ZDE

Výběr tepelného čerpadla závisí na mnoho faktorech. Je potřeba si ujasnit zda chcete nahradit tepelné čerpadlo za Váš starý topný systém a nebo si pořídit hybridní čerpadlo a napojit ho na váš aktuální způsob vytápění. 

Dále je potřeba mít znalost o tepelné ztrátě vaší nemovistosti. Pořízení tepelného čerpadla do domu, který trpí na velké tepelné ztráty nemusí vyřešit vaše problémy. Tepelné čerpadlo dokáže zajistit ekonomické a ekologické vytápění, ale s tepelnou ztrátou vám nepomůže.

S pomocí při výběru se obraťte na specialistu.

Co je to tepelné čerpadlo, jak funguje a jeho výhody při pořízení
Přejít nahoru